Praca dyplomowa

Praca dyplomowa jest pisemnym dziełem, które każdy student musi stworzyć, aby ukończyć studia. Nad całym procesem pisania pracy czuwa promotor, którego głównym zadaniem jest wspieranie studenta, ale także pomaganie i doradzanie mu głównie w kwestiach merytorycznych. Zazwyczaj praca dyplomowa jest dość obszerna, w zależności od rodzaju, powinna mieć kilkadziesiąt, a nawet i ponad sto stron. Każda praca dyplomowa powinna mieć ustalony plan. Musi zawierać kilka rozdziałów, podrozdziałów, spis treści, a także zbiór wszystkich źródeł literatury, z których korzystaliśmy i którymi inspirowaliśmy się podczas pisania tejże pracy. Oczywiście praca dyplomowa nie może być skopiowana, nie może również mieć żadnych bezpośrednich zapożyczeń z innych treści. Należy pisać ją swoimi słowami.

Praca dyplomowa powinna spełniać przede wszystkim podstawowe wymogi poprawności językowej, matematycznej i edytorskiej. Treść powinna być zgodna z tematem. Jeśli studentowi zależy na tym, aby napisać pracę w innym języku niż polski, musi uzyskać na to zgodę od władz uczelni. W innym wypadku nie będzie miał takiej możliwości. Praca dyplomowa stanowi tak naprawdę najważniejszą część studiów.