Stypendia na studiach - jakie są?

Stypendium na studiach może dostać każdy student – zarówno ten, który uczy się w trybie dziennym, jak i ten, który podejmuje się nauki w trybie zaocznym czy wieczorowym. Znaczenia nawet nie ma fakt, czy uczy się na uczelni państwowej czy prywatnej. Szeroko pojęty system stypendialny został uregulowany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym – na chwilę obecną występuje kilka rodzajów stypendiów, które mogą otrzymać studenci. Niektóre z nich przydzielane są przez rektora, a inne przez instytucje i organy. Jakie wyróżniamy rodzaje stypendiów na studiach i czym właściwie się od siebie różnią?

Rodzaje stypendiów na uczelniach

Rodzaje stypendiów na uczelniach
Rodzaje stypendiów na uczelniach

Uczelnie przyznają kilka różnych stypendiów, jednak jednym z popularniejszych jest stypendium rektora. Przyznaje się je najlepszym studentom, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. Ciężko jest określić, komu przyznawany jest ten rodzaj stypendium. Zależy to przede wszystkim od osiągnięć wszystkich uczących się studentów. Ten rodzaj stypendium przysługuje maksymalnie 10% studentów na danym kierunku i wynosi maksymalnie kilkaset złotych miesięcznie. Popularnymi i często przyznawanymi są również stypendia socjalne i te, dla osób niepełnosprawnych. Przysługują one osobom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowe oraz tym, które posiadają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Wysokość stypendium socjalnego zazwyczaj zależy od konkretnej uczelni, jednakże stała jest wysokość minimalnego dochodu na członka rodziny osoby, która ubiega się o stypendium. Dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, powstała również możliwość starania się o zapomogę. Chodzi tutaj między innymi o kradzieże, choroby, śmierci czy utratę pracy.

Przeczytaj też:
Dzięki legitymacji studenckiej da się sporo zaoszczędzić. Bycie studentem się opłaca.

Kto może ubiegać się o stypendium i kiedy należy złożyć wniosek?

Stypendia na studiach kierowane są tak naprawdę do szerokiego grona osób uczących się. O pomoc materialną mogą ubiegać się wszyscy studenci, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, którzy uczą się w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym. Roli nie gra wiek, ani nawet to, czy student uczy się na uczelni państwowej czy prywatnej. O stypendium nie mogą z kolei ubiegać się osoby które uzyskały już tytuł magistra oraz te, które ukończyły studia pierwszego stopnia i kontynuują swoją naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Stypendia przyznawane są na semestr lub rok akademicki. Student otrzymuje pieniądze przez okres do dziesięciu miesięcy. Termin składania wniosków u stypendia jest ustalany indywidualnie przez każdą uczelnię, należy więc się zorientować, jeśli chcemy taki wniosek złożyć. Warto zajrzeć chociażby na stronę internetową uczelni jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, aby zdążyć z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów. Oczywiście o stypendium rektora nie trzeba wnioskować – otrzymuje się je po ukończeniu pierwszego roku przy osiągnięciu wyróżniających wyników w nauce lub osiągnięć naukowych, artystycznych czy też sportowych.

5 komentarzy
 1. .zuzik. 3 lata ago
  Reply

  Otrzymałam stypendium rektora. Warto czasem trochę się pouczyć! Takie kilka stów miesięcznie to naprawdę dużo.

 2. Mirek 3 lata ago
  Reply

  @.zuzik. ja z kolei otrzymałem stypendium dla niepełnosprawnych ponieważ uległem wypadkowi. Podzielam twoje zdanie, kilka stów miesięcznie to naprawdę sporo.

 3. .zuzik. 3 lata ago
  Reply

  @Mirek przykro mi.. trzymaj się!!

 4. Mirek 3 lata ago
  Reply

  @.zuzik. Dziękuję.

 5. jestemboc 3 lata ago
  Reply

  Na stypendium trzeba sobie zasłużyć i bardzo dobrze. Również otrzymałem stypendium rektora i mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie tak samo.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like