Podróże Polecane Zniżki studenckie

Zniżki studenckie przysługują nawet po 26 roku życia ale mało kto o tym wie.

Legitymacja studencka i ulgi po 26 roku życia

Studenci mają prawo do korzystania ze swoich ulg w niejednym miejscu. Specjalne ceny są im oferowane w klubach, lokalach gastronomicznych i w sklepach. Przeważająca część żaków kupuje również tańsze bilety w komunikacji miejskiej i pociągu, dzięki posiadaniu legitymacji studenckiej i aktualnej naklejki na legitymacje els. Czy jednak prawo to można zachować po skończeniu 26 roku życia? Niewiele osób tak na prawdę wie, że posiadając aktualny hologram i legitymację studencką, jest się uprawnionym do korzystania z ulg studenckich na komunikację miejską także powyżej 26 roku życia.  Przeczytaj zatem, jakie masz prawa i jakie możliwości dają Ci posiania ważnej legitymacji studenckiej z aktualnym hologramem els. Co z ograniczeniem wiekowym, które niejednokrotnie jest powodem wystawiania mandatów żakom, którzy nie posiadają żadnej wiedzy na temat swoich uprawnień? Skąd biorą się wątpliwości dotyczące wieku studentów i zakupu biletów.

 

Ulgi studenckie po 26 roku życia
Ulgi studenckie po 26 roku życia

Ulgi na transport miejski – tak, ale na transport koleją już nie

W środowisku akademickim utarło się, że studenci tracą prawo do korzystania z nawet o połowę tańszych biletów w komunikacji miejskiej i na kolei po przekroczeniu granicy 26 roku życia. Wiek ten jest bardzo istotny, jednak nie oznacza całkowitej utraty dotychczasowych praw. Studenci posiadający aktualną naklejkę na legitymacji studenckiej w dalszym ciągu jeździć mogą autobusami i tramwajami na podstawie tańszych biletów. Skąd więc przeświadczenie, że możliwość ta znika wraz osiągnięciem 26 lat?  Zapewne ma to związek z zasadami obowiązującymi studentów w ruchu kolejowym. W tej sytuacji bez względu na rodzaj przewoźnika korzystanie z ulgi studenckiej mają tylko osoby, które spełniają łącznie dwie zasady: posiadają legitymacje i naklejki ELS która musi być wciąż ważna oraz nie przekroczyły 26 roku życia. Od reguły tej istnieje pewien wyjątek, pozwalający na kupowanie tańszych biletów nawet po przekroczeniu ustalonej granicy wieku. Mogą robić to doktoranci do ukończenia 35 roku życia, którzy w czasie przejazdu koleją mają przy sobie odpowiedni dokument. Przeczytaj dokładnie co jest napisane na odwrocie swojego dokumentu, tuż obok naklejek na legitymacji i przekonaj się , że ulga na przejazdy komunikacją miejsca i koleją to dwie różne linijki tekstu, dlaczego ?

Sprawdź co pisze na Twojej legitymacji studenckiej

Trudno powiedzieć, dlaczego mimo upływu lat studenci zapominają, że wiek nie wyklucza ich z korzystania ze zniżek w komunikacji miejskiej. Tym bardziej, że informacja na ten temat znajduje się bezpośrednio na ich legitymacji studenckiej. Na rewersie, tuż obok miejsca na naklejki studenckie znajduje się tekst mówiący, że dokument:

Poświadcza uprawnienia do 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także uprawnia do korzystania – do ukończenia 26 roku życia – z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów”.

Komunikat wystarczy rozbić na dwie części, by zobaczyć, że mówi on o dwóch oddzielnych uprawnieniach. Bez względu na wiek student, ma prawo korzystać może z 50% ulgi na przejazdy środkami komunikacji w mieście, z kolei ograniczenie wiekowe dotyczy wyłącznie jazdy pociągami oraz zbiorowym transportem autobusowym. Warto więc dbać o aktualne naklejki na legitymacje studenckie, gwarantujące żakom tańsze podróże także po 26 roku życia.

Hologramy i legitymacja uprawniająca do zniżek studenckich
naklejki i legitymacja studencka uprawniająca do zniżek studenckich

Aktualna naklejka na legitymację i prawo stoi po stronie studenta

Nie da się jednak ukryć, że praktyka pokazuje zupełnie inny obraz tego zjawiska. Wielu przewoźników miejskich stosuje w swoich regulaminach zapisy stanowiące, że studenci po przekroczeniu 26 roku życia nie mają prawa podróży na ulgowych biletach. Kto ma wówczas rację? Prawo o szkolnictwie wyższym, stanowiący, że studenci posiadający aktualne naklejki na legitymację – a tym samym podbitą i ważną legitymację studencką, bez względu na wiek korzystać mogą z 50% ulgi w opłatach za przejazd komunikacją miejską. W związku z tym, że w Polsce ustawa jest nadrzędnym aktem prawnym, wobec wewnętrznych regulaminów jednostek, to prawo broni w tej sytuacji studenta. Jeśli zdarzy się, że mimo posiadania legitymacji z ważnymi naklejkami studenckimi kontroler zdecyduje się na wystawienie mandatu to warto się od niego odwołać, powołując na stosowny przepis prawny. Jest nim art. 188 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym mówiący, że student ma prawo do posługiwania się 50% ulgą na przejazdy środkami komunikacji miejskiej nawet wtedy, gdy przekroczy 26 rok życia. Otrzymanie mandatu nie oznacza więc, że należy go zapłacić. Przewoźnik musi uwzględnić odwołanie studenta przede wszystkim dlatego, że stoi nad nim nadrzędne prawo państwowe. Wystarczy wtedy odwołać się od decyzji – pisemnie , oraz dodać ksero rewersu swojej legitymacji , pokazując ważna i aktualną naklejkę studencką , która uprawnia do ulg.

Jakie warunki trzeba spełnić, by korzystać ze zniżek?

Aby dowolnie korzystać z prawa, jakie daje posiadanie legitymacji studenckiej trzeba pamiętać o pewnych zasadach. Na początku – trzeba mieć podbitą legitymację studencką. To oznacza , że dokument musi posiadać aktualne, potwierdzające ważność naklejki – legitymacje studenckiej. Dodatkowo musisz pamiętać, że brak ograniczeń wiekowych obowiązuje wyłącznie w środkach komunikacji miejskiej. Jeśli student chce pojechać koleją, musi stosować się do granicy wymaganego wieku. Dodatkowo zarówno podczas kontroli w pociągu, jak i miejskim autobusie, czy tramwaju należy okazać ważną legitymację studencką. By kontroler uznał, że dokument potwierdza faktyczny status studenta muszą się na nim znajdować hologramy na legitymacje studencką z odpowiednią datą ważności. Te niewielkie znaczki wydawane są na początku semestrów akademickich, ponieważ to wówczas wcześniej przekazane studentom naklejki na legitymacje ELS tracą swoją ważność. . To dość ważne gdyż podstawą korzystania ze zniżek studenckich, jest ważna legitymacja z aktualną naklejką els. Tylko ona poświadcza  status studenta . Pamiętaj także, by na bilecie znajdowała się odpowiednia adnotacja dotycząca zniżki, z której chcesz skorzystać. Tą zamieszczają osoby sprzedające bilety, bądź sam student, zamawiając je przez automaty sprzedażowe, bądź serwisy rezerwacyjne. Warto jednak pamiętać, że po przekroczeniu 26 roku życia zniżki nie znikają!

2 komentarze
  1. Sławomiro 4 lata ago
    Reply

    To może warto do-edukować kontrolerów. Bo zawsze robią problemy.

  2. Igor 4 lata ago
    Reply

    Ja myślę , że wielu osobom zależy aby studenci o tym nie wiedzieli. Ale cóż, trzeba czytać ze zrozumieniem.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like